Ilustrační fotografie

Zajímavosti

Opatovický jez

První písemné zmínky o výstavbě opatovického jezu pocházejí z doby pernštejnské, to však tehdejší jez stál na jiném místě a byl postaven ke vzedmutí vody pro Opatovický kanál napájející rozsáhlou pardubickou rybniční soustavu. Ten stávající jez byl zbudován koncem 15. stol. asi roku 1498 tehdejším vlastníkem pardubického panství, Vilémem z Pernštejna. V letech 1783-1787 byla provedena rekonstrukce jezu. Opatovický jez měl 2 vorové propusti, které se uzavíraly tzv. šprlením. O jez se staral správce jezu, který zde měl postaven domek. Jeho úkolem bylo zvedat vrata, aby mohla odtékat voda při vysokém stavu, a aby mohli proplout vory. Rovněž měl za úkol 3x denně zapisovat stav vody a teplotu vzduchu. Na jezu vládl poměrně čilý ruch. Nad jezem stavála pramice a za poplatek byli lidé převezeni na druhý břeh i třeba s koňmi. V zimě se tu led stále prosekával a lidé se bavili jízdou na ledových krách, v létě se sem zase místní chodili koupat. Na jaře se zde čekalo na vzrušující podívanou, kterou byl tah lososů. Lososi se vymršťovali vraty jezu a snažili se tak dostat do nadjezí a pokračovat v tahu proti proudu. Přitom byli odlovováni do připravených sítí. Dříve se nad jezem i pod ním vázaly vory a bylo zde zřízeno úvaziště. Jez měl totiž velký význam pro plavení dřeva. Protože jez byl až do 50. let stále dřevěný, udržoval se i při různých vodních stavech stále celý mokrý tím, že se vorové propustě níže uložené zahrazovaly a tím se zvedala voda v nadjezí. Když bylo třeba, aby vory snadno propluly, šprlení se odstranilo a propustmi začalo protékat větší množství vody.

Významné změny na opatovickém jezu nastaly v polovině 50. let 20.stol., kdy se nedaleko započalo s výstavbou tepelné elektrárny rovněž závislé na dodávce vody.

Do dnešní kamenné podoby byl jez upraven v 70. let 20. stol. Poslední úprava se datuje do roku 1994, kdy byla při pravém břehu vybudována malá vodní elektrárna. Při pravém okraji bývalé vorové propusti je osazen rybí přechod široký 0,80 m a dlouhý 25 m.

Jez a zdymadlo v Pardubicích

Práce na stavbě jezu a plavební komory byly zahájeny v listopadu 1964. Vzhledem k dodatečnému rozhodnutí o výstavbě přilehlé hydroelektrárny bylo celé zdymadlo dokončeno až v srpnu roku 1974. Vlastní elektrárna pak byla spuštěna v roce 1978. Tento stupeň je dosud plavebně izolován od labské vodní cesty. Změna by měla nastat až po výstavbě nového stupně pod Přeloučí.

Použité zdroje:
Wikipedia [online]. [cit. 2013-10-01].
MATĚÁSKO Josef [online]. c 2013 [cit. 2013-10-01].
Obec Vysoká nad Labem
Fotogalerie