Ilustrační fotografie

O řece

Labe je přirozenou osou Pardubicka a spolu s podnebím mělo nejvýraznější vliv na vzhled pardubické kotliny. V dávných dobách, asi před 250 tisíci lety,   protékalo daleko západněji až přes dnešní Chlumec nad Cidlinou. Asi před 100-120 tis. lety se směr toku posunul k východu a jihu a tekl přes Opatovice nad Labem a Lázně Bohdaneč. Až asi před 40 až 50 tis. lety se tok Labe posunul na východ od Kunětické hory.

Změna toku byla podle geologů způsobena několika dlouhodobými procesy. Těmi byly hromadění navátých písků na pravém břehu Labe, snížení celkového sklonu povrchu a velké povodně. Sníženiny si později všimli naši předkové a budovali v ní na přelomu 15. a 16. století  rozsáhlou rybniční síť napájenou Opatovickým kanálem.

Na Pardubicku je Labe nížinným meandrujícím tokem. Až do konce 19. stol. se s každou velkou povodní měnilo jeho koryto a původní ohyby řeky byly odstavovány a dávaly vzniknout tolik typickým prvkům polabské krajiny - říčním ramenům.

Aby se zabránilo častým záplavám a usnadnila se splavnost řeky, začalo se Labe v průběhu 20. stol. regulovat. Dlouhodobou regulací řeka ztratila svůj původní ráz a původní biotopy ustoupily.

Fotogalerie